Zakres usług

Kompleksowa obsługa konsumenckiego postępowania upadłościowego

Kompleksowa obsługa konsumenckiego postępowania upadłościowego

Obejmuje ona wszystkie czynności od podjęcia przez Klienta decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej aż do zakończenia postępowania upadłościowego. Klient jest pod stałą opieką Kancelarii od początku do końca postępowania. 

Najważniejsze czynności kompleksowej obsługi to:

  • spotkania z Klientem w Kancelarii, podczas których omawiane są wszystkie aspekty upadłości konsumenckiej (przesłanki, jego skutki dla Klienta i jego rodziny, a także przebieg samego postępowania)
  • szczegółowa analiza dokumentów i informacji udzielonych przez Klienta. Ten etap obejmuje również niezwykle niekiedy istotną kwestię zdziałanych przez Klienta czynności prawnych, które mogą zostać zakwestionowane przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, co może zniweczyć sens upadłości konsumenckiej a jednocześnie powodować wysoce negatywne skutki majątkowe np. dla rodziny Klienta
  • pomoc w pozyskaniu informacji niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (np. występowanie jako pełnomocnik Klienta do banków, urzędów skarbowych, komorników i innych instytucji)
  • przygotowanie i złożenie w imieniu Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości
  • stała i bieżąca kontrola przebiegu postępowania
  • reprezentowanie przez sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Iw tym sporządzanie pism, reprezentacja na rozprawach)
  • reprezentacja w toku postępowania po ogłoszeni upadłości, w tym sporządzanie wszelkich pism a zwłaszcza wniosków o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, wniosków o ustalenie planu spłaty wierzycieli, wniosków o wypłatę upadłemu z masy upadłości kwoty na najem lokalu mieszkalnego, reprezentowanie w kontaktach z syndykiem.

 

Pomoc prawna ad hoc w zakresie poszczególnych czynności

Pomoc prawna ad hoc w zakresie poszczególnych czynności

Kancelaria wykonuje czynności wyraźnie określone przez Klienta (np. sporządzenie wyłącznie wniosku o ogłoszenie upadłości, złożenie skargi na czynności syndyka itp. czy udzielenie porady prawnej).